ArsimPrefiksi Telefon 34 Fieri

1-5
Arsimi i mesëm, Spitale
Rruga Andon Profka, Fier, Albania
janaqkilica.ml
Edukimi e tё tjera , Arsim
Fier, Albania
www.numani.edu.al
Edukimi e tё tjera , Besimi
Rr Jani Bakalli, Fier 9300, Albania
www.katolikfier.com
Edukimi i lartё (kolegjet dhe universitetet)
Sh 8
34433222288
Edukimi e tё tjera , Arsim
Fier, Albania
3.0 
www.mesonjetorjadertliu.edu.al
1-5