Berati
Shqipëria
Berati
4:17 e paradites 

Berati është qytet me rreth 65.000 banorë dhe njëra nga dy bashkitë e Rrethit të Beratit që bën pjesë në Qarkun e Beratit. Trojet e Beratit, sipas arkeologëve kanë qenë të banuara nga njerëz të civilizuar që nga shekulli VII para erës sonë.

Wikipedia.org
Popullsia: 32606 (2011)
Ora lokale: Thursday 4:17 e paradites
Zona e orës: Ora standarde e Evropës Qendrore