Bilishti
Shqipëria
Bilishti
8.10.MD 

Bilishti është vendbanim në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 6250 (2011)
Ora lokale: Sunday 8.10.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane