Fushë-Kruja
Shqipëria
Fushë-Kruja
7.02.PD 

Fushë-Kruja është një qytet në Shqipëri me rreth 27 000 banorë afër qytetit të lashtë të Krujës. Mendohet se vendstrehimet e para i krijuan bujqërit e ardhur nga Kruja sepse siç dihet ajo nuk ka kushte të përshtatshme për tu zhvilluar bujqësia. Ato për të mos ..

Wikipedia.org
Popullsia: 18477 (2011)
Ora lokale: Friday 7.02.PD
Zona e orës: Ora standarde qendrore evropiane