Shqipëria
Gjinkar
8.09.MD 
Popullsia: 3243
Ora lokale: Sunday 8.09.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane