Shqipëria
Konispoli
8.09.MD 

Konispol është një vendbanim në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 2123 (2011)
Ora lokale: Sunday 8.09.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane