City image
Shqipëria
Kruja
7.25.PD 

Kruja është një qytet shqiptar dhe kryeqendër e rrethit po me të njejtin emër. Kruja ka 19 400 banorë (vlerësim i përafert i vitit 2004). Ajo shtrihet 20 km ne veri te kryeqytetit shqiptar Tiranë.

Wikipedia.org
Popullsia: 11721 (2011)
Ora lokale: Sunday 7.25.PD
Zona e orës: Ora standarde qendrore evropiane