Shqipëria
Njësia administrative Hajmel
9.19.MD 

Hajmel është një komunë në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 4430 (2011)
Ora lokale: Thursday 9.19.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane