Shqipëria
Njësia administrative Hajmel
6.31.PD 

Hajmel është një komunë në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 4430 (2011)
Ora lokale: Thursday 6.31.PD
Zona e orës: Ora standarde qendrore evropiane