Njësia administrative Krrabë
Shqipëria
Njësia administrative Krrabë
4.12.MD 

administrative Krrabë është një njësi administrative në Bashkinë Tiranë në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 2343 (2011)
Ora lokale: Sunday 4.12.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane