Shqipëria
Patos Fshat
7.40.PD 
Popullsia: 22679
Ora lokale: Sunday 7.40.PD
Zona e orës: Ora standarde qendrore evropiane