Shqipëria
Poliçani
7.25.PD 

Poliçani është qytet në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 4318 (2011)
Ora lokale: Sunday 7.25.PD
Zona e orës: Ora standarde qendrore evropiane