Shqipëria
Roskoveci
10.25.MD 

Roskoveci është vendbanim me funksion si bashki në Shqipërinë e Mesme.

Wikipedia.org
Popullsia: 15768 (2011)
Ora lokale: Sunday 10.25.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane