Shqipëria
Vora
8.10.MD 

në Shqipëri.

Wikipedia.org
Popullsia: 10901 (2011)
Ora lokale: Sunday 8.10.MD
Zona e orës: Ora verore qendrore evropiane