Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Manor Park
5.52.MD 
Ora lokale: Wednesday 5.52.MD
Zona e orës: GMT-04:00