City image
Geonames.org

Germantown

Germantown is an urbanized census-designated place in Montgomery County, Maryland. With a population of 90,676 as of 2013 U.S. Census Bureau estimates, Germantown is the third most populous place in Maryland, after the city of Baltimore, and the cens..Wikipedia.org
Popullsia: 90676 (2013)
Ora lokale: Friday 10.10.PD
zonë: 10,8 mi²
Zona e orës: GMT-04:00
 19801 Frederick Rd
Pajisjet me qiraMakina me qira
 (301) 515-4200 |  Facebook
 12450 Milestone Center Dr; Germantown, Maryland 20876
Strehim TjeraHotele dhe motele
 (301) 540-9369 |  Facebook
 20021 Aircraft Dr, Germantown, MD 20874
Vend kampim
 (301) 938-4364 |  Google
 20141 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Strehim TjeraHotele dhe motele
 (301) 515-4500 |  Facebook
 14125 Seneca Rd; Germantown, Maryland 20874
TaksitëRiparimi i makinave Shёrbimet financiare
 (301) 527-1505 |  Facebook

Qytete të afërta

Gaithersburg Image
Gaithersburg
 59933 (2014) 4,3 milje larg
Montgomery Village Image
Montgomery Village
 32032 4,1 milje larg
Rockville Image
Rockville
 61209 (2014) 8,9 milje larg
Reston Image
Reston
 58404 (2010) 14,6 milje larg

Zgjeroni sot Prezencën Globale të Biznesit tuaj!

Regjistrohuni

E keni tashmë një llogari? Identifikohuni këtu .